Dansk forskning: Hovedtraumer øger risiko for selvmord med 81 procent

Personer, der får et hovedtraume, har dobbelt så høj risiko for at begå selvmord i forhold til resten af befolkningen. Deres risiko er forøget hele livet, men er størst i den første tid efter hovedtraumet og mere end tredoblet i de første seks måneder, viser et stort studie fra Psykiatrisk Center København.

Postdoc Trine Madsen og hendes kolleger fra Psykiatrisk Center København har set på data fra 7,4 millioner danskere og fundet en markant forhøjet risiko for selvmord blandt personer med hovedtraumer.

”Studiet viser, at risikoen for selvmord er størst ved svære hovedtraumer, hvor lægerne kan påvise en egentlig hjerneskade efter scanning. Undersøgelsen omfatter alle personer over ti år, der boede i Danmark og var på hospital med et hovedtraume i perioden 1980 til 2014, og der var flere end 3000, der både havde slået hovedet og døde ved selvmord,” siger Trine Madsen, der understreger, at studiets fund ikke peger på kausalitet, men association. Det viser altså ikke en direkte følgevirkning, men en sammenhæng.

Studiet viser også, at risikoen for at dø af selvmord, når man har været udsat for hjernerystelse, er 81 procent højere end hos de, der ikke har haft hovedtraumer. Personer, der har fået kraniebrud, har en dobbelt så stor risiko, og har de fået en hjerneskade, har de 2,4 gange øget risiko for selvmord, sammenlignet med personer, der ikke har haft hovedtraume, fortæller Trine Madsen.

”Studiet har taget højde for effekten af alder, køn, socioøkonomisk status og epilepsi. Vi har også justeret for, om deltagerne tidligere har haft psykiatrisk sygdom eller forsøgt selvmord, samt om de har været på hospital på grund af andre alvorlige somatiske sygdomme,” siger Trine Madsen.

Forbindelsen mellem hovedtraumer og selvmordsrisiko er i sig selv ikke ny. Tidligere studier på området er nået frem til mange forskellige tal, og nogle studier har fundet en firedoblet risiko for selvmord efter et hovedtraume, men i disse studier har forskerne ikke kunnet justere for de samme faktorer som i det danske studie. 

Livsvarige konsekvenser

Undersøgelsen viser også en øget risiko hos personer, der har været indlagt med andre brud på kroppen, men ikke så markant, som når man slår hovedet. Et brækket ben kan være traumatisk, men risikoen for selvmord er ekstra høj ved hovedtraumer.

"Vi regner med, at cirka 10 til 20 procent får langvarige konsekvenser som kognitive problemer og emotionelle problemer og fysiske følger som hovedpine, ekstrem lyd- og lysfølsomhed, koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer. Disse langvarige konsekvenser kan føre til, at familielivet udfordres, risiko for at man mister jobbet og kommer ud i en social deroute. Desuden viser andre studier, at personer, der har været indlagt med hovedtraumer, har en højere risiko for at udvikle psykiatriske lidelser,” siger Trine Madsen.

Emner: selvmord hjernerystelse

Del artiklen med dine venner