”Selv om omfanget og typen af senfølger endnu ikke er fuldstændig afklaret, er det vigtigt for os, at personer med senfølger efter covid-19 får den indsats, de har behov for, og at de modtager den det sted, der bedst muligt kan håndtere den enkeltes behov," siger konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Eksperter skal komme med nationale anbefalinger til behandling af folk med covid-19-senfølger

Sundhedsstyrelsen opretter nu en ekspertgruppe, som skal have fokus på senfølger efter covid-19.

Langt de fleste, der har været syge med covid-19, kan vende tilbage til deres almindelige hverdag, når de er raske. Men nogle mennesker oplever forskellige følger efter infektion med COVID-19, det kan være for eksempel åndenød, hjertebanken, smerter i muskler og led og koncentrationsbesvær. 

"Vi ved endnu ikke, hvor lang tid senfølgerne efter overstået sygdom vil være der hos den enkelte. Men vi ved, at det er en alvorlig konsekvens af virussygdom, som vi ikke endnu kender det præcise antal for i Danmark, men internationalt anslår man, at mellem 5-10 procent kan få senfølger efter at have haft coronavirus," siger sundhedsminister Magnus Heunicke på Facebook.

"Og hvis nogen tror, at de med deres unge alder ikke er i risikogruppen for alvorlig sygdom eller senfølger, er det vigtigt for mig at slå fast: Vi ved, at senfølgerne kan ramme alle aldersgrupper," skriver han.

Det faktum, at der er så mange både ældre og yngre med senfølger, får nu Sundhedsstyrelsen til at nedsætte en følgegruppe, som er sammensat af fagfolk fra de lægefaglige selskaber og folk med praktisk erfaring og viden om behandling af patienter med covid-19. Blandt medlemmer er eksempelvis infektionsmedicineren professor Lars Østergaard, lungespecialisten professor Charlotte Suppli Ulrik og specialist i lungefysioterapi, specialeansvarlig fysioterapeut Mette Brøkner Hansen. Medlemmerne skal rådgive Sundhedsstyrelsen om, hvordan erfaringer og viden kan blive omsat til bedre udredning af patienter og bedre behandling/genoptræning/rehabilitering.

I arbejdet er der fokus på omfanget af senfølger i alle typer forløb (fra milde til alvorlige) med covid-19 og hvilken aktør i sundhedsvæsenet, der bedst kan tage sig af den enkeltes behov. Følgegruppen skal også komme med input til et sæt nationale anbefalinger til, hvordan de behov personer med senfølger efter covid-19 bedst imødekommes i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne skal også rådgive læger og andre sundhedspersoner, der ser personerne med senfølger efter covid-19, så de ved, hvordan senfølgerne skal udredes og håndteres. Der har foreløbig været afholdt ét møde i følgegruppen, men anbefalingerne forventes at kunne offentliggøres i slutningen af september. 

”Selv om omfanget og typen af senfølger endnu ikke er fuldstændig afklaret, er det vigtigt for os, at personer med senfølger efter covid-19 får den indsats, de har behov for, og at de modtager den det sted, der bedst muligt kan håndtere den enkeltes behov," siger konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

"Da der er tale om forskellige typer af senfølger, vil der være forskellige behov hos den enkelte, men der vil ofte være behov for en tværfaglig indsats med involvering af f.eks. fysioterapeuter, sygeplejersker, psykologer og læger. Det er vigtigt, at vi taget hånd om de mennesker, der har behov for en rehabiliteringsindsats efter covid-19, så vi bedst muligt forebygger, at der opstår langvarige følgevirkninger,” siger hun.

 

Emner: corona

Del artiklen med dine venner