”Når jeg har stillet diagnosen astma, vil jeg nødigt lære den nye patient, at det, der er godt for deres sygdom, er at tage den blå inhalator (SABA)," siger Charlotte Ulrik.

Ny basisliste for astma i modstrid med internationale retningslinjer

Når astmaspecialister behandler deres patienter tager de ofte afsæt i den internationale vejledning fra Global Initiative for Asthma (GINA). Alligevel er GINA's seneste anbefalinger ikke nævnt i den netop opdaterede Basislisten - Lægemiddelanbefalinger i Syddanmark.

Ifølge professor i medicinske lungesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge på Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, Charlotte Ulrik, er dette et faktum på trods af, at det er GINA, som de praktiserende læger og lungespecialister bør tage afsæt i, når de behandler landets astmapatienter. Hun anbefaler, at man kigger på basislisten igen, selvom den er blevet opdateret så sent som i august.

”Man kan ikke sige andet end, at den behandlingsvejledning, der er tilknyttet Basislisten for lægemiddelanbefalinger i Syddanmark, følger det, der er udfordringen, hvis man sidder ude i almen praksis. Nemlig at tilskudsreglerne fortsat er sådan, at man formelt kun kan få tilskud til ICS-LABA (binyrebarkhormonet glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist, der udvider luftvejene, red.), hvis man ikke kan opnå tilstrækkelig sygdomskontrol på ICS alene,” lyder det fra professoren, der samtidigt peger på, man dermed fra Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis side ikke følger de studier, der ligger til grund for GINA anbefalingerne, men derimod følger den måde, hvorpå tilskudssystemet i Danmark i øjeblikket er bygget op. 

Det fremstår blandt andet, når man kigger på trin 1 i den behandlingsvejledning, som er tilknyttet Basislisten, hvor det fortsat anbefales at behandle patienter med SABA (korttidsvirkende β2-agonister, der udvider luftvejene), til trods for at man fra international side gik væk fra denne behandling tilbage i 2019. 

”Det, GINA anbefaler i trin 1, er, at patienten får lavdosis ICS plus LABA i en fast kombination, der bruges som behovsmedicin, forudsat at der vælges et kombinationspræparat indeholdende formoterol,” forklarer professor Ulrik og fortsætter: 

”Det er det, GINA fører videre til trin 2, hvor de anbefaler, at man fortsætter med denne kombinationsbehandling og tager den morgen og aften og som pn (efter behov, red.).”

Ingen astmapatienter bør tillægge sig dårlige vaner

Professor Ulrik mener, det er en god idé at følge de internationale retningslinjer, der er udarbejdet på baggrund af kontrollerede studier.

”Når jeg har stillet diagnosen astma, vil jeg nødigt lære den nye patient, at det, der er godt for deres sygdom, er at tage den blå inhalator (SABA). Jeg vil derimod gerne lære dem, at de har en sygdom nede i lungerne, som har med inflammation at gøre. Og når man har symptomer, skal man tage den medicin, der behandler det tilgrundliggende problem ved astma, nemlig inflammation,” pointerer overlægen og forklarer, at hun godt kan forstå, at en nydiagnosticeret astmapatient hurtigt kan blive glad for den blå inhalator, når patienten oplever en hurtig effekt ved brug af den.

”Kombinationspræparater indeholdende ICS og formoterol virker lige så hurtigt luftvejsudvidende som SABA og har derfor samme effekt som anfaldsmedicin. Derfor mener jeg ikke, at vi skal opdrage en ny generation af astmapatienter til at tage den blå inhalator som den eneste behandling, da det ikke har effekt på inflammationen i lungerne.” 

Højdosis inhalationssteroid på trin tre og fire

Ydermere peger Charlotte Ulrik på, at Basislisten for lægemiddelanbefalinger i Syddanmark ligeledes er ude af takt med GINA´s guidelines, når det handler om behandling med højdosis inhalationssteroid. 

”Jeg skal ikke kunne sige, hvilke anbefalinger denne vejledning er bygget på, men den synes ikke at bygge på de samme informationer og studier som den aktuelle GINA guideline. Så på trods af at Basislisten er fra august i år, skulle man måske overveje at kigge på den igen og se, om den ikke trænger til lidt mere opdatering.” 

Denne tanke bliver ikke blankt afvist af Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis, der står for udarbejdelsen af Basislisten for lægemiddelanbefalinger i Syddanmark. Lægemiddelkomitéen skriver: 

”Basislistens lægemiddelanbefalinger tager afsæt i nationale anbefalinger (NRL) og er valgt ud fra kriterierne dokumentation, effekt, bivirkninger og pris. Basislisten i Region Syddanmark orienterer sig ydermere imod de nationale vejledninger fra fagselskaberne.”

Samtidigt lyder det fra komitéen, at man godt er bekendte med paradigmeskiftet i behandlingen af mild astma, men at disse ændringer ikke har stadfæstet sig i de danske vejledninger endnu, da både GINAs konsensusvejledninger og Basislisten bliver opdateret årligt, hvorimod de nationale vejledninger ikke opdateres så hyppigt. 

Derfor er man fra Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis indtil videre meget opmærksom på eventuelle opdateringer i de nationale fagselskabers astma-guidelines og vil rette netudgaven af Basislisten til, så snart en eventuel opdatering bliver udgivet.

Ydermere skriver Lægemiddelkomiteen for Almen Praksis, at de vil diskutere hvor vidt, der bør gøres undtagelser og orientere sig mod internationale guidelines.

Del artiklen med dine venner