Sygdommen, som har store konsekvenser for patienternes sexliv

Jo mere udbredt den atopiske eksem er, des mindre tillader patienterne sig selv at føle seksuel lyst, og des mere frygter de, at deres partner heller ikke har lyst, viser en fransk undersøgelse af flere end 1.000 patienter. Atopisk eksem (også kaldet atopisk dermatitis, astmaeksem eller børneeksem) er en tilstand med tør, kløende hud.

Ifølge undersøgelsen, der er offentliggjort i fagtidsskriftet European Academy of Dermatology and Venerology, har atopisk eksem ’dybe konsekvenser’ for patienternes seksuelle lyster ligesom patienterne også føler, at eksemen har afgørende betydning for deres partneres lyst. 

”Hvis eksemen involverer deres kønsdele, erotiske zoner eller andre synlige dele af deres kroppe, er atopisk eksem i særlig grad en signifikant risikofaktor for ødelagt seksualitet og en forringet livskvalitet,” siger studiets førsteforfatter, dermatolog Laurent Misery, Dermatologisk afdeling, Universitetshospitalet Brest i Frankrig. 

I Astma- og Allergiforbundets afdeling for patientstøtte genkender rådgivningschef, Betina Hjorth, udmærket undersøgelsens konklusioner, selv om det er et problem, som hun oplyser, at det kan være vanskeligt at få italesat:

”Det er et meget stort problem for mange, men de fleste lider i stilhed. Men fra det mindretal, som er stærke og tør åbne op, ved vi, at de her problemer fylder rigtigt meget, for de føler sig grimme eller ulækre. Og vi ved, at de frygter, at deres partner tænker det samme.”

Ifølge Laurent Misery er studiet det hidtil største studie blandt i øvrigt ganske få studier, som har undersøgt sammenhængen mellem atopisk eksem og seksuel lyst. Studiet er baseret på besvarede spørgeskemaer fra i alt 1024 patienter fordelt på næsten lige mange mænd og kvinder med en gennemsnitlig alder på 42,7 år. Studiet er angiveligt er det eneste, som specifikt har undersøgt, hvad det betyder for patienter, hvis eksemen også rammer deres kønsorganer, hvilket den havde gjort hos 12 procent af patienterne, som i kraft heraf i endnu højere grad afholdt sig fra seksuelt samvær. Forskerne opfordrer derfor dermatologer til at vie denne patientgruppe særlig opmærksomhed:

”Dermatologer, som behandler patienter med atopisk eksem, bør helt sikkert inkludere relevant og skræddersyet understøttende psykologisk og sexologisk støtte i deres behandlingsplan, når de genitiale områder er involverede,” erklærer Laurent Misery.

Ifølge studiet er der dog også mange andre forhold, der kan mindske seksuel lyst og aktiviteter for patienterne, der for eksempel kan være allergiske overfor kropsvæsker og partnerens parfumer – eller blot frygte dem:

”Ubehagelige fornemmelser som kløe, smerter og paræstesier påvirker sandsynligvis nedsat seksuel sundhed ud over selve læsionerne. Sensoriske forstyrrelser er meget hyppige hos patienter med atopisk eksem, der ofte også lider under hyperknesis (en øget opfattelse af kløe) og alloknesis (en af berøring fremkaldt kløe). Selvom det aldrig er blevet undersøgt, mener vi, at disse lidelser alvorligt begrænser patientens seksuelle lyst og opfattelse af hele kroppen hos såvel mænd som hos kvinder,” skriver Laurent Misery, der påpeger, at læsioner på hænder, bryster, genitialer og synlige kropsområder ofte har negative konsekvenser for selvværd og følelser af stigmatisering.

Rådgivningschef, Betina Hjorth, er enig i, at den atopiske eksems negative påvirkninger af selvværdet er med til at give seksualiteten endnu ringere kår:

”Det her handler ikke kun om den direkte seksualitet, men også om berøringer fra og til andre mennesker, som de trækker sig selv væk fra for at undgå at blive afvist, hvilket de jo frygter at blive. Når de forestiller sig, at det, de vil møde i partnerens øjnene er væmmelse, så er det jo mere sikkert at holde sig tilbage. Og er de enlige isolerer de sig, og undlader at indlede nye seksuelle bekendtskaber. Det er en patientgruppe, som vi har ladet i stikken, og det bliver derfor ikke kun seksualitet, som de kan længes efter, de kommer også til at lide af hud-sult.”

Forskergruppen er enige i, at patienterne er blevet ladt i stikken – også af sundhedsforskere:

”Det seksuelle helbred påvirkes ofte af kroniske sygdomme, men er alligevel dårligt undersøgt blandt patienter med atopisk dermatitis. Ikke desto mindre er resultaterne af denne undersøgelse stærke og viser tydeligt den betydelige indflydelse, som den atopiske eksem har på seksuel sundhed og livskvalitet. Det er meget vigtigt at tage disse problemer i betragtning, når man vurderer sygdommens alvorlighed og effektivitet af behandlinger. Klinikere skal være specielt opmærksomme på den atopiske eksems dybe påvirkning af patienters seksuelle velvære,” skriver forskerne, som også demonstrerer, at der er en direkte sammenhæng mellem eksemets omfang og patienternes lyst til seksuel aktivitet og oplevelse af livskvalitet.

 

Hvad kan du gøre for at passe på dig selv hvis du har atopisk eksem?

  • Brug fed creme hver dag.
  • Gør dit bedste for at undgå stress.
  • Brug ikke sæber med høj PH-værdi, når du går i bad.

 

Hvad er atopisk eksem?

  • Atopisk eksem hos voksne ses oftest i ansigt, hårbund, hals og øvre dele af kroppen. Håndeksem ses desuden hos 75 procent af de voksne med atopisk eksem. Eksemet er her hovedsageligt lokaliseret på håndrygge og mellem fingre.
  • 2-3 procent af den voksne, danske befolkning har atopisk eksem. De fleste har haft lidelsen hele livet, og nogen har så svær atopisk eksem, at det plager dem meget i hverdagen. Voksne med svær atopisk eksem lider ofte af slem kløe, smerter og hudlæsioner, fordi huden bliver så tør, at den revner.
  • Bakterier kan let sætte sig i huden, og det kan være med til at udvikle eksem, der indimellem kan give infektioner med sår og væske. Det ses både hos børn og voksne. Helt isolerede former for atopisk eksem ses også. I disse tilfælde viser eksemet sig som for eksempel brystvorteeksem, eksem på læber eller revner ved øreflipper.

- Kilde: Atopisk Eksem Forening 

Del artiklen med dine venner