Er du hele tiden bange for at være syg? Få hjælp over nettet

Internetbehandling af helbredsangst udvides nu til hele landet på grund af corona.

Slog mit hjerte ikke et slag over? Er mine smerter i maven tegn på kræft - og skyldes hovedpinen i går en svulst i hjernen? Helbredsangst er en tilstand, hvor man i sygelig grad er optaget af sit helbred og frygten for at blive ramt af alvorlig sygdom.

Under normale tilstande er ca. en-to procent af befolkningen ramt af helbredsangst i en grad, som kræver behandling. Men i forbindelse med corona-pandemien er der tilsyneladende flere mennesker, som oplever symptomer på helbredsangst, og mennesker, som i forvejen lider af helbredsangst, kan opleve en forværring af de symptomer, som allerede var til stede.

På nuværende tidspunkt er der begrænsede muligheder for specialiseret behandling af helbredsangst, og mange vil derfor have svært ved at få den hjælp og behandling, som de har behov for.

I forbindelse med COVID-19 har Aarhus Universitetshospital derfor besluttet at åbne for, at patienter i hele landet kan henvises et internetbaseret behandlingsprogram. Forskning har vist god effekt af behandlingen.

Hvis man har symptomer på behandlingskrævende helbredsangst, kan praktiserende læger og andre læger i hele landet henvise til behandlingen. Når man er henvist, vil der blive foretaget et video-interview med en psykolog, som er specialiseret i at behandle helbredsangst. Ved dette interview vil det blive vurderet, om man lider af helbredsangst, og om man kan indgå i behandlingen.

Behandlingen består af et 12-ugers selvhjælpsprogram med moduler bestående af tekst, videoer og øvelser, hvor man samtidigt løbende har kontakt med en psykolog via sin computer eller tablet. 

Fordelene ved denne type psykologisk behandling er blandt andet, at man kan sidde hjemme ved sin egen computer og undgår transporttid samt unødig risiko for smitte ved fremmøde. Det er en fleksibel behandling, som kan indpasses i hverdagen. Man har primært skriftlig kontakt med en fast behandler i et krypteret og sikret beskedsystem.

I perioden marts 2016 til april 2017 er behandlingen blevet afprøvet som en del af et nationalt videnskabeligt projekt. I alt deltog 101 patienter med behandlingskrævende helbredsangst i et lodtrækningsforsøg, og effekterne af behandlingen er blevet samlet og offentliggjort i et ph.d.-projekt. Efter seks måneder havde deltagerne sammenlignet med kontrolgruppen samlet set færre symptomer på helbredsangst, behandlingen reducerede signifikant både fysiske og depressive symptomer og patienterne oplevede øget livskvalitet.

På grund af de positive resultater er behandlingsprogrammet efterfølgende blevet etableret som et fast tilbud i Region Midtjylland.

 

Hvad er helbredsangst?

Helbredsangst og frygt for sygdom strækker sig over et spektrum fra lette tilfælde, som oftest går over af sig selv igen, til svære tilfælde som kan blive invaliderende og behandlingskrævende, og hvor man ofte oplever nogle af disse symptomer:

  • Overdrevet frygt for helbredet og for at fejle noget alvorligt

  • Tilbagevendende tanker om at fejle noget, og som man har svært ved at slå ud af hovedet

  • Overdreven optagethed af kroppen og dens funktioner

  • Bekymring over om man lider af en sygdom, som man har læst eller hørt om

  • Overdrevet optagethed af information om sygdom

  • Undgåelse af situationer som kan udløse eller forværre angsten

  • Urealistisk frygt for smitte

  • Frygt for at tage ordineret medicin

  • Symptomerne er svært forstyrrende, påvirker hverdagens aktiviteter og har varet i mindst to uger

 

Emner: corona

Del artiklen med dine venner