Tredobling af idrætstimer reducerer BMI hos børn

En ny undersøgelse viser, at seks ugentlige lektioner i idræt til skolebørn i 0.-6. klasse nedbringer andelen af børn med overvægt og svær overvægt. Og effekten er størst hos de børn, der har mest overvægt.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Studiet er publiceret i Acta Paediatrica i marts 2020 og er et af de efterhånden 50 studier, der er udsprunget af det såkaldte Svendborgprojekt.

"Svendborgprojektet er det største skoleprojekt af sin art, og det viser tydeligt, at mere bevægelse virker positivt på børns sundhed," siger forskningsleder Niels Wedderkopp, der er overlæge og professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning og en del af Center of Research in Childhood Health ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk universitet.

"Men da indsatsen stopper ved 6. klasse, ved vi, at resultaterne højst sandsynligt ikke kommer til at holde, når børn overlades til deres egne valg i en alder, hvor mange holder op med at dyrke idræt, og dem, der bliver ved, ofte er dem, der har et særligt talent." 

Signifikant effekt

Fra 2008 til 2013 fik 707 skolebørn i Svendborg Kommune 4,5 idrætstimer om ugen, mens en kontrolgruppe på 549 jævnaldrende skolebørn bibeholdt de traditionelle 1,5 time om ugen.

Ved den første måling var andelen af børn med overvægt i interventionsgruppen 12 procent, heraf havde 15 procent abdominal fedme (højt taljemål), mens de tilsvarende andele i kontrolgruppen var 13 procent og 19 procent. Børnene blev herefter fulgt og kontrolleret en gang om året i en femårig periode. Efter fem år var andelen af børn, der ved starten af undersøgelsen havde for højt BMI og med abdominal overvægt og fedme, henholdsvis 43 procent og 51 procent i interventionsskolerne, mens de samme andele i kontrolgruppen udgjorde 78 procent og 84 procent. Det gennemsnitlige BMI steg med 0.45 mere i kontrolgruppen.

Børn med størst overvægt profiterer mest

Studiet viser, at den effekt, man fandt i et tidligere studie efter to år med intervention, blev øget, når børnene modtog ekstra fysisk træning i længere tid. Desuden viser det nye studie, at effekten var størst hos de børn, der havde det største behov. Børn med et højt BMI-SDS ved starten havde således lavere risiko for at bibeholde overvægten, og det samme gjaldt for børn med generel overvægt og børn med abdominal overvægt. Ifølge forfatterne til studiet kan dette tolkes som et udtryk for, at mere idræt ikke blot forebygger, men at der også er behandlingseffekt i at øge den tid, børn er fysisk aktive i skoletiden.

Opfølgning

Svendborgprojektets effekter kom dog ikke kun af de ekstra timer på skoleskemaet. Der har også undervejs været fokus på implementeringen med fx uddannelse af nøglepersoner.

"Projektet viser tydeligt , at der er mange positive gevinster i forhold til børns sundhed, når de rører sig mere," siger Niels Wedderkopp.

"Vi har netop fået forskningsmidler til at følge op på de børn, der har deltaget i projektet og håber at kunne sige mere om, hvorvidt mere motion i skoletiden også virker på den lange bane."

  

Fakta: Svendborgprojektet

  • Svendborg projektet er et af Danmarks største idrætsprojekter.
  • Projektet begyndte i 2007, da Svendborg blev Team Danmark Elitekommune.
  • Syv af kommunens skoler valgte at blive idrætsskoler, og alle elever fra 0.-6.klasse på disse skoler fik seks lektioner idræt om ugen.
  • Projektet blev afsluttet i 2012, og indsatsen blev permanent og omfatter i dag elever på 0.– 6. klassetrin på alle kommunens skoler. I 2014 vedtog byrådet at udvide Svendborgprojektet til også at omfatte de 0-5 årige i kommunens dagtilbud.
  • Svendborgprojektet er også et prospektivt interventionsstudie (’Natural Experiment’) CHAMPS I og II forløb fra 2008-14. Champs III foregik i 2015 og CHAMPS 4 er planlagt til at starte i år. Forskerne har fulgt børnene og har undersøgt effekten på f.eks. livsstilssygdomme, rygproblemer, idrætsskader, indlæring, sundhed, og trivsel.
  • Dataindsamlingen har indtil videre resulteret i ca. 18 ph.d.´ere og mere end 50 videnskabelige publikationer, samarbejde med forskere i Holland, Australien, Østrig, Norge og Canada, og der arbejdes fortsat på at analysere og publicere data.

 

Emner: overvægt

Del artiklen med dine venner