”Medicinrådet har haft en svær start og har skabt en splittelse mellem læger og patienter, og vi ser gerne, at man afprøver en konstruktion, hvor man i højere grad vælger at beskæftige sig med områder, hvor der er enighed blandt klinikere og patienter om, at der er teknologier, der ikke nødvendigvis gavner patienterne,” siger Morten Freil.

Danske Patienter: Medicinråd- og behandlingsråd skal have mere fokus på faglighed

Regeringen og Dansk Folkepartis har aftalt at etablere et nyt Medicin- og behandlingsråd, der udover at vurdere ny medicin også skal vurdere og komme med anbefalinger og brug af nye behandlinger og teknologisk udstyr til brug i sundhedsvæsnet, og det er en rigtig god idé, mener man hos Danske Patienter. 

Direktør Morten Freil glæder sig især over, at aftalen, som han læser den, lægger op til, at regeringen vil noget andet med det nye råd, end det man har i det nuværende Medicinråd.

”Det vi ser i dag i Medicinrådet er, at man nærmest bevidstløst vurderer al ny medicin, som medicinalvirksomhederne ønsker vurderet, og sådan som jeg læser regeringens aftale, så lægger den op til en mere grundig analyseproces, som minder mere om det, vi kender som en medicinsk teknologivurderingsproces, hvor man udvælger et område at beskæftige sig med, belyser forskellige perspektiver grundigt, og på den måde får et grundlag for at rådgive bedre ud i systemet,” siger Morten Freil.

Det nye råd skal udarbejde fem til otte analyser om nye behadnlinger og teknologi om året, men det fremgår ikke klart af det aftalepapir, som Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede i går, hvorvidt der vil være tale om ét enkelt råd, der både skal vurdere medicin og andre behandlinger, eller om der inden for rådet vil være en gruppe, der vurderer medicin og en anden, der vurderer anden behandling og teknologi. I begge tilfælde vil der dog være tale om, at rådet skal komme med anbefalinger om, hvorvidt behandlinger og teknologier skal tages i brug eller ej, og det skal ske på baggrund af en vurdering af effekten set i forhold til økonomien. 

Morten Freils tolkning af aftalen er, at Medicinrådets arbejde med at vurdere ny medicin vil komme til at fortsætte nogenlunde som hidtil, mens der vil blive etableret en lidt andet model for vurderingen af andre behandlinger og teknologi. Og selv om han helst så, at modellen for hele Medicinrådet blev lagt om, ser kan det som positivt, at der i de nye vurderinger kommer mere vægt på faglighed og mindre på økonomi, end det foreløbig har været tilfældet i Medicinrådet.

”Medicinrådet har i høj grad haft fokus på det økonomiske aspekt, men det nye råds arbejde skal baseres mere på faglighed, og det læser jeg sådan, at behandlinger og teknologi i højere grad skal vurderes ud fra et klinisk perspektiv og et patientperspektiv, og det er meget positivt.  Vi så i virkeligheden helst, at man også omdannede Medicinrådet til et bredere sammensat råd, hvor man lavede medicinske teknologivurderinger og også så på medicin i forhold til andre teknologier, og hvor man i højere grad var rådgivende over for politikerne, som så i sidste ende træffer beslutningerne,” siger Morten Freil. 

Medicin- og Behandlingsråd skal ifølge aftaleteksten beskæftige sig med ny, dyr behandling og teknologi, men interessefeltet bør bredes ud, mener Danske Patienter. Patienternes paraplyorganisation har tidligere sammen med Lægefaglige Selskaber foreslået en model, hvor man lader læger og patienter i fællesskab vurdere ikke bare nye behandlinger, men også behandlinger, der allerede er i brug, og det vil give mulighed for at frigive langt mere ressourcer i sundhedsvæsnet, siger Morten Freil.

”Det ser ikke ud til at være en del af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, men det vil vi da klart anbefale, at det bliver,” siger Morten Freil. 

Der er afsat 83 mio. kroner over fem år til det nye Medicin- og Behandlingsråd, hvilket giver rådet godt 16 mio. kroner om året at gøre godt med. Hos Danske Patienter håber man, at pengene vil blive brugt til at finde en model for prioritering af medicin, behandling og teknologi, der skaber mere opbakning hos læger og patienter end modellen i det hidtidige Medicinråd.

”Medicinrådet har haft en svær start og har skabt en splittelse mellem læger og patienter, og vi ser gerne, at man afprøver en konstruktion, hvor man i højere grad vælger at beskæftige sig med områder, hvor der er enighed blandt klinikere og patienter om, at der er teknologier, der ikke nødvendigvis gavner patienterne,” siger Morten Freil.

Emner: Medicinrådet

Del artiklen med dine venner