Nyt tværregionalt projekt skal forebygge selvmord

Et nyt nationalt projekt skal sikre, at klinisk personale i psykiatrien overalt i landet fremover får den samme uddannelse i forebyggelse af selvmord.

Det er blandt andet en gennemgang af patientsikkerhedsanalyser udført på selvmord i Region Hovedstaden og Nordjylland, som har vist et behov for yderligere kompetenceudvikling af det kliniske personale.

Psykiatrisk Center Nordsjælland er ansvarlig for projektet. Her er man lige nu i samarbejde med en vifte af aktører i psykiatrien godt i gang med at udvikle det e-læringsprogram, som skal muliggøre en fælles arbejdsgang på tværs af personalegrupper og regioner. Med i dette arbejde er også patienter og pårørende.

”Det, at vi har patient- og pårørenderepræsentanter med, gør, at det endelige e-læringsprodukt bliver så tro mod virkeligheden som muligt. I sidste ende får klinikerne de bedste forudsætninger for tidligt at opspore selvmordstruede personer,” siger projektleder Kate Aamund fra PCN.

E-læringskurset vil tage udgangspunkt i flere typer læring, hvilket vil sige, at medarbejderne undervejs bl.a. kommer til at se videoer, læse tekster og være en aktiv del af programmet. Desuden vil de skulle gennemgå fire forskellige cases med patientforløb.

I foråret 2019 vil Psykiatrisk Center Nordsjælland som det første center på tværs af regionerne tage e-læringsprogrammet i brug og bruge det aktivt til at uddanne klinisk personale i centrets afsnit. Forsøgsperioden vil danne grundlag for yderligere tilpasninger og justeringer, inden uddannelsen bredes ud til alle regioner.

Emner: selvmord

Del artiklen med dine venner