De oversete helte i coronakrisen

Coronakrisen har sine helte, og politikerne husker heldigvis at takke dem. Personligt er jeg optaget af nogle andre helte end politikerne. De begejstres over sygeplejersker og læger på landets sygehuse - og med rette. De møder på arbejde med risiko for at blive smittet, og de kan se døden i øjnene hvert øjeblik.

Men coronainvasionen er trods alt ikke indtruffet endnu. I stedet er store dele af det danske sygehusvæsen droslet ned, mens læger og sygeplejersker og læger uddannes til at tage sig af den kommende invasion af coronapatienter.

Mine helte er de praktiserende læger, som i den grad har taget ansvar i denne krise. Læg mærke til, hvordan de praktiserende læger håndterede det, da det pludselig blev klart, at de kommer til at påtage sig opgaven med at teste danskerne for coronavirus. Den opgave tog de praktiserende læger på sig helt uden at kny.

Det er overset, at også de praktiserende læger påtager sig betydelige risici for blive smittet. Nu har risikoen også kostet liv, en praktiserende læge fra Hvidovre er netop død af corona. Også de har behov for værnemidler – og heller ikke almen praksis har forsyningssikkerhed på det punkt. Men der lyder ikke meget brok.

Som forretning er almen praksis forretning truet, akkurat som detailhandlen og store dele af erhvervslivet. Ingen ved, hvor meget antallet af patienter er faldet. Men det virker bestemt sandsynligt, at 40 procent af lægernes ”omsætning” er faldet bort. Også almen praksis har reelt brug for krisehjælp. Men endnu tager de praktiserende læger deres økonomiske situation med ro.

Men størst ros skal de praktiserende læger nu have for deres evne til at omstille sig til den nye situation. Der var engang, praktiserende læger pure afviste videokonsultationer, ja, selv emailkonsultationer var de engang imod. Men under coronakrisen er de gået ind i virtuelle og digitale løsninger med krum hals.

Min læge app’en, som netop blev klar forud for krisen, har på kort tid vundet markant udbredelse. Tæt på to ud af tre af landets konsultationer, nemlig godt 1000 klinikker, har taget den nye mulighed i brug. Det er imponerende, og det kommer til at præge almen praksis for altid, uagtet at formanden for DSAM; Anders Beich, er skeptisk overfor det nymodens stads.

Desværre er der ikke aktuelle tal for antallet af emailkonsultationer i almen praksis. Men der er netop offentliggjort en analyse med tal fra 2018, og af den kan man se, at andelen af emailkonsultationer udgør tæt på 20 procent af alle konsultationer. Utvivlsomt er den andel vokset yderligere under coronakrisen.

Den slags omstillingsparathed kaster respekt af sig – der gror ikke mos på almen praksis.

Emner: corona

Del artiklen med dine venner