Oh skræk oh ve - de gamle vælter ind i praksis-klinikken

Aldrig før har lægemiddeludviklingen indenfor diabetes været så intens som i disse år, og rigtig mange af lægemidlerne skal tages i brug af praktiserende læger - og helst hurtigt efter specialisterne har fældet deres dom.

Derfor er det decideret skrækindjagende, at antallet af patienter på 70 år eller derover pr. praktiserende læge er steget med intet mindre end 32 procent. Siden 2010.

Det viser en analyse, som Praktiserende LÆgers Organisation (PLO) netop har publiceret. Læs den her: https://www.laeger.dk/sites/default/files/antallet_af_aeldre_patienter_pr._laege_stiger.pdf

Værst ser det ud i yderområderne af landet, Nordvestjylland og en række ø-kommuner – dér hvor ressourcerne i forvejen er mest belastet. De store byer, København, Aarhus og Odense, er ikke påvirket i samme grad.

Stigningen i antallet af ældre patienter falder sammen med bestræbelserne for at flytte tusinder af kronikere, herunder mange med diabetes, fra sygehusene til almen praksis. Til sammen skaber det en voldsomt pres på almen praksis.

På diabeteskongressen EASD diskuterer diabeteslægerne lige nu, hvordan patienter med type 1 diabetes med fordel kan supplere deres insulinbehandling med SGLT-2 hæmmere. Udskrivelsen af SGLT-2 hæmmerne kan kun gøres af endokrinologer. Men disse patienter i kombinationsbehandling kommer jo også i almen praksis, og der skal de praktiserende læger være opmærksomme på patienternes målinger af ketoner – altså en helt ny synsvinkel på behandlingen.

Dertil kommer alle de nye behandlinger, hvor de praktiserende læger altså skal flytte deres patienter fra et lægemiddel til de nye, måske ligefrem til flere nye.

Det er ikke overraskende, at de praktiserende læger vånder sig. Kravene er enorme, og de er voksende.

Man må medgive, at de praktiserende læger i disse tider er udsat for et uhyre pres  – og at alt skal gøres for at hjælpe dem med de enorme udfordringer.

Del artiklen med dine venner