Selv let overvægtige teenagere har øget risiko for at udvikle kræft som voksne

Vi får stadig mere viden om sammenhængen mellem overvægt og forskellige typer af cancer, og en israelsk undersøgelse, publiceret i The Lancet, understreger behovet for at tage denne sammenhæng alvorligt allerede hos børn og unge.

Studiet omfatter 2,3 million unge i Israel, der havde moderat overvægt som 17-årige, blot 10 år efter havde en øget risiko for kræft. Samtidig stiger kræftrisikoen for hver gang BMI stiger med fem enheder (kg/m2) med 7-11 procent. Dvs. jo mere overvægt teenageren havde på undersøgelsestidspunktet desto større kræftrisiko.

"Det er et helt unikt studie, både fordi der er så mange deltagere, og fordi den giver os mere viden om sammenhæng mellem overvægt og risikoen for at udvikle kræft hos unge mennesker. Vi ved mere om udviklingen af kræft hos voksne, mens vi ikke har så mange data, der starter så tidligt," siger chefkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Gitte Laub Hansen.

"Den klare sammenhæng, der ses allerede ved selv moderat overvægt i ungdommen og risikoen for at udvikle kræft og dø af det, understreger, hvor vigtigt det er at tage hånd om overvægt og forebygge tidligt."

Gitte Laub Hansen.

Klar sammenhæng mellem BMI og kræft

I studiet har forskerne undersøgt, hvordan det er gået ca. 2.3 millioner israelske teenagere, som blev målt og vejet i forbindelse med session som 17-årige. Personer, der allerede havde cancer på dette tidspunkt blev udelukket, og i alt indgik godt 892.800 var kvinder og 1.370.000 mænd i studiet. Fra 1967– 2010 registrerede man via det nationale israelske cancerregister alle cancerdiagnoser i perioden samt alle dødsfald forårsaget af cancer fra 1967 til 2017.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

I perioden blev der registreret henholdsvis 26.353 tilfælde af cancer hos mænd og 29.488 tilfælde hos kvinder.

For både mænd og kvinder med svær overvægt som teenagere var der en henholdsvis 26 procent og 27 procent øget risiko for udvikling af cancer efter 10 år, en sammenhæng, der blev forstærket i de sidste år af undersøgelsesperioden.

Forskerne fandt også en positiv sammenhæng mellem BMI og øget risiko for at dø af kræft.

Overvægt og cancer på himmelflugt

Udviklingen i overvægt er på verdensplan steget voldsomt i alle aldersgrupper, siden de første deltagere i den israelske undersøgelse var på session i 1967. I Danmark kunne man i 2017 registrere, at halvdelen af befolkningen havde overvægt, og ifølge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt fra 2018 har knapt en femtedel af alle danske børn i folkeskolens afgangsklasser overvægt, og tre-fire procent af alle børn og unge er svært overvægtige.

Også sammenhængen mellem overvægt og udviklingen af kræft er på himmelflugt. Data fra engelsk cancerforskning anslår, at fedme i 2043 vil overhale rygning, som ellers har indtaget en absolut førsteplads på listen over årsager til cancer.

" Vi får hele tiden mere og mere viden om sammenhængen mellem overvægt og kræft, og det er meget bekymrende, at begge dele stiger så meget," siger Gitte Laub Hansen.

"Denne undersøgelse understreger, at hvis vi skal forebygge kræft, bliver vi også nødt til at forebygge overvægt tidligt. Især når vi ved, at halvdelen af børn og 80 procent af teenagere, der har overvægt, tager overvægten med sig ind i voksenlivet. Så det er helt oplagt at styrke indsatsen især i forhold til at undgå, at børn og unge får overvægt," siger hun. 

Skrappere midler i brug

Den israelske undersøgelse konkluderer også, at sammenhængen mellem stigende forekomst af overvægt og svær overvægt blandt teenagere og den observerede sammenhæng mellem højt BMI som teenager og kræft, vil føre til en stigning i forekomsten af kræft i fremtiden, og forskerne peger på et højt BMI hos teenagere som et vigtigt sted at gribe ind, hvis man vil forebygge denne fremtidige helbredsudfordring

"Jeg er helt enig i den konklusion," siger Gitte Laub Hansen.

"Indsatsen for at forebygge overvægt og svær overvægt hos børn og unge skal styrkes, hvis vi skal forebygge en stigning i kræft på den lange bane. Udfordringen er dog, at det er lettere sagt end gjort. Vi kender ikke løsningen. Der findes ikke et kvik fix. Hvis vi som samfund reelt og tidligt vil forebygge udviklingen af kræft og overvægt, skal der spilles på mange flere strenge. Selvfølgelig er der de kommunale tilbud om kost og motion, men de rækker tydeligvis ikke langt nok. Hvis udviklingen skal vendes, er der behov for et helt andet fokus både hos befolkningen og politikerne, et ønske om at italesætte problemerne og en vilje til at tage skrappere forebyggelsesmidler som f.eks. strukturel forebyggelse i brug."

 

Sammenhængen mellem BMI og specifikke cancertyper i mænd (A) og kvinder (B)
kilde: Adolescent obesity and midlife cancer risk: a populationbased 
cohort study of 2·3 million adolescents in Israel

 

Emner: overvægt

Del artiklen med dine venner