Jordegernets dvale giver måske svar på menneskets overvægt

I et nyt samarbejde mellem det amerikanske Fauna Bio og Novo Nordisk vil forskere undersøge, om jordegernet kan give nye svar på regulering af appetit, metabolisme og vægt hos mennesker.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Jordegernet provianterer sig svært overvægtigt, før det går i dvale, og forbrænder det hele, inden det atter vågner. Og med koblingen mellem dyr og mennesker håber forskerne på at kunne bidrage med ny viden om udviklingen af svær overvægt, som kan resultere i både mere forståelse af og nye præparater til vægtregulering.

"Vi ved en del om, hvordan vægtregulering finder sted i mennesker, men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål. Dette er forhåbentlig endnu et skridt i forståelsen af mekanismerne bag overvægt," siger global chef for Novo Nordisks fedmeforskning Mads Tang-Christensen.

Dyr i dvale

Dyr, der går i dvale, egner sig særligt godt til medicinsk forskning, fordi deres evne til forbigående dvale beskytter dem mod en lang række af de problemer, der hos mennesker udløser helbredstruende tilstande som f.eks. Alzheimer´s disease, hjerte-kar-problemer, knoglesvind og overvægt.

Forud for dvaletiden indtager dyrene så meget føde, at de udvikler både fedme og insulinresistens. Under dvalen nedsættes dyrenes basalstofskifte til en-tre procent af det normale, og kropstemperaturen daler væsentligt. Denne tilstand er ikke varig igennem hele vinteren, og dyret vågner hver eller hver tredje uge i nogle få timer, hvor stofskiftet øges væsentligt på få timer.

"Forskere hos Fauna Bio har allerede vist, at der er en sammenhæng mellem dvalens forløb og genetik," siger forskningsleder i Novo Nordisk Research Center I Seattle, Thomas Meek.

Og de mekanismer, der ses hos jordegern i dvaletilstanden, kan ikke forklares med faktorer i det omgivende miljø eller biologiske, og derfor håber forskerne også på at finde genetiske svar, der kan forklare en ubalance i menneskers metabolisme.

Vigtige gen-naboskaber hos dyr i dvale

Fauna Bio beskæftiger sig med at forvandle viden om arvemasse hos dyr, der går i dvale, til sundhed for mennesker, og firmaet råder over verdens største biobank over dyr i dvale. I studiet, der blev publiceret i Communications Biology  i december 2019 fandt forskere fra Fauna Bio sammenhæng mellem dvalestart og genetiske variationer med et arveligt estimat på 61-100 procent. Blandt fundene var også to genetiske placeringer, som var associeret med dvalens timing, samt 14, som forklarede variationen i, hvornår dvalen indtraf. Disse gener befandt sig alle i nærheden af de fleste af de øvrige mekanismer, der er knyttet til dvalen, som f.eks. kontrol af fødeindtag, insulinsignaler og kontrol af hjerterytme. Forskerne mener, at identificeringen af disse placeringer kan give bedre indsigt i metabolisme, kropsvægt og kontrol af fødeindtag hos mennesker. 

Nye behandlingsmuligheder

For Novo Nordisk kan studierne i dyr i dvale være en helt ny mulighed for at udvikle alternativer til kendte vægtbehandlingspræparater, som bygger på forskning i mennesker, f.eks. hormonet GLP-1.

"Dyreverdenen kan måske give os ny forståelse af menneskers metabolisme, der som et patchworktæppet er kompliceret og består af mange elementer," siger Mads Tang-Christensen.

"Det ville da være skønt at løse gåden, som forklarer svær overvægt, men i første omgang er dette samarbejde en mulighed for at få ideer til, hvordan vi kan forstå, påvirke og udvikle nye behandlingsmetoder f.eks. i forhold til svær overvægt."

Del artiklen med dine venner