"Den evige kamp mod vægten er fysisk og mental usund og i øvrigt tabt på forhånd. Og derfor skal vi flytte fokus," siger diætist Inger Bols, der er en af initiativtagerne til Vægtneutral Sundhed.

Diætisten, der løb tør for gode argumenter for vægttab

Autoriseret diætist Inger Bols har arbejdet i egen praksis og på hospital i ca. 25 år og er medstifter af Vægtneutral Sundhed. Dette forum for sundhedsprofessionelle vil konfrontere den gængse opfattelse af, at vægttab er en forudsætning for sundhed for tykke mennesker. Baggrunden er blandt andet Inger Bols egne dårlige erfaringer som diætist med at hjælpe mennesker med vægttab.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

"Efter jeg, som de fleste af mine kolleger, gennem mange år havde forsøgt at hjælpe mine klienter til at tabe sig, måtte jeg til sidst sande, at der var alt for mange, som det ikke lykkedes for," siger hun. "Det er ikke svært at få sine klienter til at tabe sig fem-otte kilo, men det er jo sjældent et imponerende resultat, hvis BMI er over 35. Desuden oplevede jeg, at mine ellers vellykkede vægttabsklienter kom tilbage efter nogle år, hvor vægten igen lå som ved udgangspunktet eller højere."

De manglende langtidsresultater af vægttabsindsatser, som også bekræftes i videnskabelige studier, påvirkede efterhånden Inger Bols arbejdsglæde.

"Når det, jeg gjorde hver dag, ikke virkede, måtte jeg finde en helt anden tilgang. Efter en solid granskning i litteraturen og en del efteruddannelse er målet med mit arbejde i dag ikke vægttab, men sundhed," siger hun.

Vægtneutral tilgang til sundhed

Fagpersonerne bag Vægtneutral Sundhed ønsker et paradigmeskifte i det danske sundhedssystem, hvor koblingen mellem sundhed og vægt brydes. De stiller spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse, at mennesker med overvægt bør tabe sig for at opnå de sundhedsmæssige gevinster, der forbindes med en mere “normal” vægt.

"Noget tyder på, at vi alle har en genetisk ”normalvægt”, som vi ikke kan løbe fra, og forsøger vi, reagerer kroppen ved at ”trække os tilbage” f.eks. ved at skrue ned for forbrændingen af fedt og øge sulten," siger Inger Bols.

Det er derfor også efter hendes mening et spørgsmål, hvorvidt den store indsats, det kræver at tabe sig, overhovedet er løsningen på forebyggelse af f.eks. hjertekarsygdomme, type 2-diabetes og visse typer af cancer, som vi traditionelt forbinder med overvægt.

"Ved vægttab registrerer man et fald i symptomer og anerkendte risikomarkører, som er forbundet med udviklingen af forskellige livsstilssygdomme," siger hun.

"Men vi har ingen studier, der kan bevise, at det er vægttabet i sig selv eller vejen til det i form af en sundere kost, mindre snacking, mindre alkohol og ikke mindst mere bevægelse, der har æren for disse fund. Til gengæld er der studier, der viser, at man med en vægtneutral tilgang kan opnå de samme resultater uafhængigt af vægttab, og at sunde vaner er nemmere at holde for klienten, end hvis de var koblet på et vægttab.

Fysisk og psykologisk slagside

Det er en ”vedtaget” sandhed, at vægttab er nødvendigt, hvis overvægtige skal undgå at dø tidligere end normalvægtige. Men også her mangler dokumentationen, og ifølge Inger Bols kan livsstilsinterventioner med fokus på vægttab være direkte sundhedsskadelige.

"Der er forskning, der viser, at mennesker med overvægt, der forsøger at tabe sig, kan have en øget dødelighed," siger hun.

"Og noget tyder på, at især yoyo-vægt kan være farligt, fordi de store vægtudsving slider både mentalt og fysisk."

Hun oplever, at selve fokus på vægt og vægttab desuden har en lang række negative psykologiske konsekvenser i form af overoptagethed af mad, krop og vægt. Resultaterne kan f.eks. være skiftevis restriktiv spisning og overspisning, lavt selvværd, øget kropsutilfredshed, depression og øget risiko for udvikling af en klinisk spiseforstyrrelse

"Det er alt sammen noget, der forringer vores livskvalitet og kan lede til sygdom, fordi det hurtigt bliver demotiverende eller uoverskueligt at røre sig og gøre en indsats for at spise sundt, når vægten står stille," siger hun.

"Desuden kan en stærk stigmatisering, der følger med den opfattelse, at overvægtige bare skal tabe sig, yderligere være med til at forstærke alle disse negative konsekvenser."

På jagt efter den rigtige metode

Ifølge Inger Bols er der på ingen måde konsensus mellem de danske autoriserede diætister om, hvordan man som diætist hjælper en patient til et vægttab.

"Det forstår jeg naturligvis godt, da det i sig selv er et Sysifos-arbejde," siger hun.

"Og indtil man har erkendt, at et varigt, substantielt vægttab reelt ikke er muligt for en langt overvejende del af vores tykke patienter, vil man naturligvis som seriøs behandler forsøge at finde en ny uafprøvet metode. Præcis som den enkelte borger i samfundet forsøger sig med kur efter kur."

I dag er der ifølge Inger Bols derfor diætister, sundhedsplejersker, praksissygeplejersker og praktiserende læger samt et utal af kostvejledere og coaches, der anbefaler eller arbejder ud fra meget forskellige modeller og metoder, som alle har dårlige langtidsresultater, hvis resultater udover et-to år overhovedet er undersøgt.

"Holbækmetoden, Astrups blodsukker-kur, målrettet keto/low-carb, Sense, forskellige coachingmodeller etc. er bare nogle af dem," siger hun.

 "Og jeg forstår dem så godt. Vi er jo i sundhedsfagene, fordi vil gerne vil hjælpe folk med at sundhedindfri deres ønsker og have succes med vores arbejde. Så når vi efter en rum tid oplever, at det, vi gør, ikke fungerer, så leder vi jo efter en ny metode."

Kampen mod vægten er usund

Med Vægtneutral Sundhed vil Inger Bols og hendes kolleger gerne bidrage til en mere nuanceret indgang til vægt og sundhed blandt de sundhedsfaglige. I sin egen klinik arbejder hun også vægtneutralt, hvor målet ikke er et vægttab, men en sundere livsstil a la KRAM faktorerne (Kost Rygning Alkohol Motion), og hvor fokus er på at hjælpe klienten til at behandle sig selv med egenomsorg.

De fleste mennesker med overvægt, der kommer i min klinik, forventer et vægttab, siger hun.

"Og det er da også muligt for nogle. Men de allerfleste er stressede over al den fokus på vægt og har selv prøvet at tabe sig mange gange uden effekt. De falder til ro, når jeg forklarer, at jeg ikke fokuserer på vægten, men til gengæld kan guide dem til en bedre kropsforståelse samt et sundere og gladere liv. Frem for alt er det mit mål, at mine klienter lærer at spise med nydelse og uden at have dårlig samvittighed. Et sundt liv handler ikke om at tvinge kroppen ned i vægt, men om at slutte fred med sin krop, være sund og have et godt liv." 

 

Emner: overvægt

Del artiklen med dine venner