sort noimgUndersøgelser har tidligere vist, at kun omkring halvdelen af de praktiserende læger formidler Sundhedsstyrelsens anbefaling til gravide.

Drop alkohol, når du dropper præventionen

Praktiserende læger skal være bedre til at informere unge kvinder om at lægge alkohol på hylden, hvis de prøver at få børn.

Alt for mange kvinder er bekymrede for hvor meget alkohol de har indtaget, før de vidste de var gravide. Derfor er rådet til unge kvinder: Drop alkoholen, når du dropper præventionen.

Det er Sundhedsstyrelsen, der udsender et nyt informationsmateriale til de praktiserende læger og jordemødre i håb om, at de vil tage en snak om alkohol med de kvinder, der ønsker at blive gravide.

”Vi ved, at 40 procent af unge kvinder, der bliver gravide, har drukket fem genstande eller mere ved samme lejlighed en eller flere gange, før de vidste, at de var gravide”, siger Kit Broholm chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Mange kvinder er i tvivl om, hvorvidt lidt alkohol giver en risiko for skader på fostret og er derfor usikre på, hvordan de skal forholde sig til alkohol. Problemet vedrørende de unge kvinders forhold til alkohol drejer sig særligt om perioden, før de ved, at de er gravide.

”Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvor lidt der skal til, før alkohol kan være skadeligt for fostret. Derfor vil vi gerne nå kvinderne med vores råd, inden de bliver gravide – planlagt som uplanlagt, så de ved, at alkohol er en risikofaktor lige fra undfangelsen. Så kan de unge kvinder tage højde for det”, siger Kit Broholm.

 

Sundhedsstyrelsens råd til unge kvinder er derfor:

- Brug prævention, hvis du drikker alkohol eller bruger andre rusmidler

- Hvis du dropper prævention på et tidspunkt – stop samtidig med alkohol og andre rusmidler

- Sundhedsstyrelsens anbefalinger bygger ligesom de øvrige nordiske lande og England på et forsigtighedsprincip, fordi det ikke er muligt at sætte en sikker nedre grænse for, hvornår alkohol kan være skadeligt for fosteret, eller at vide hvilke kvinder, der er særlig følsomme overfor skaderne fra alkohol.

Det nye materiale informerer blandt andet om:

- At alkohol er et fosterskadeligt stof, men også andre rusmidler kan skade

- At der er genetiske forskelle på kvinders og fostres evne til at nedbryde alkohol

- At der ikke er en sikker nedre grænse, hvorunder alkohol er risikofrit for fostret

- Materialet er en del af et satspuljeinitiativ, der skal styrke regioners og kommuners eksisterende forebyggelse af medfødte rusmiddelskader hos børn.

 

Emner: alkohol graviditet

Del artiklen med dine venner