Danmark falder igennem med et brag på alkohol og tobak. Det er en af de væsentligste årsager til tab af raske leveår og kortere forventet levealder end i de øvrige nordiske lande.

Vi har nordisk rekord i røg og druk

Vi har en kortere forventet levealder end vores nordiske naboer og det er der en grund til, for vi ryger og drikker mere alkohol end de gør.

Danmark snupper en kedelig førsteplads som det land i Norden, hvor flest voksne ryger dagligt og oftest drikker alkohol. Det viser den anden fællesnordiske undersøgelse af kost, fysisk aktivitet og overvægt, som DTU Fødevareinstituttet sammen med forskere i Finland, Island, Norge og Sverige har stået i spidsen for.

Undersøgelsen viser, at hver femte voksen i alderen 18-65 år i Norden ryger og for én ud af syv er det en daglig vane. Danmark indtager en førsteplads ved at have flere daglige rygere end de øvrige nordiske lande.

Der er generelt stor social ulighed i rygning i Norden, idet andelen af rygere stiger i takt med, at uddannelsesniveauet falder.

De unge mellem 18 og 24 år ryger mere i perioder mens der er flere 45-65-årige, der dagligt tager en smøg.

Der skal alkohol på bordet

I Danmark er det nærmest blevet kultur at drikke alkohol, når vi samles. Det medfører at voksne danskere i gennemsnit drikker alkohol 2,5 gange om ugen, hvilket er hyppigere end i de øvrige nordiske lande, hvor tallet er 1,2-1,6. Og det er især de danske mænd der drikker.

Blandt de adspurgte voksne i Norden havde 45 procent indenfor den seneste måned haft mindst en oplevelse med at drikke mindst fem genstande ved én lejlighed.

Generelt drikker de voksne i Norden oftere alkohol, men det er de unge, der drikker flest genstande ved én lejlighed. Der er de ældre bedre til at holde igen og drikker færrest genstande ved samme lejlighed. 

En række nye faktaark fra DTU Fødevareinstituttet giver et overblik over folkesundheden i hvert af de fem nordiske lande samt for Norden som helhed.

”Overordnet tegner resultaterne et billede af, at folkesundheden går i den forkerte retning blandt voksne i Norden i perioden 2011 til 2014,” forklarer seniorrådgiver Sisse Fagt fra DTU Fødevareinstituttet.

Faktaarkene viser, hvilke lande, der har den mest og den mindst gunstige sundhedsadfærd i Norden. I Danmark er sundhedsadfærden mindst gunstig i forhold til rygning og alkohol.

”Danmarks kedelige nordiske førsteplads for rygning og alkohol er en af de væsentligste årsager til tab af raske leveår og en kortere forventet levealder end i de øvrige nordiske lande. I de fem nordiske lande har danske kvinder den lavest forventede levealder og mændene den næstlaveste,” siger Sisse Fagt.

Emner: alkohol rygning

Del artiklen med dine venner