"Det er vigtigt, at vi får undersøgt, hvorfor disse patientgrupper er mere udsatte, så vi forhåbentlig kan have anbefalinger til behandling ved en potentiel anden smittebølge i efteråret,” siger Kurt Højlund.

Corona-forskere vil undersøge lægemidler mod diabetes og for højt blodtryk

Et nyt registerstudie skal i løbet af de næste måneder belyse, hvorfor patienter med højt blodtryk og diabetes rammes hårdere ved en COVID-19-infektion.

Patienter med diabetes eller hypertension er overrepræsenteret på intensivafdelingerne og i dødelighedsstatistikkerne. Det er endnu ikke tydeligt, hvad der kan ligge bag, men det er en patientgruppe, som ofte behandles med samme typer af præparater (ACE-hæmmere og ARB’er).

Præparaterne øger udtrykket af ACE2-receptorer, og SARS-CoV-2 benytter sig af ACE2 til at trænge ind i cellen.

Forfatterne til en kommentar udgivet i det videnskabelige tidsskrift JAMA skriver, at lægemidlerne potentielt både kan øge eller mindske risikoen hos mennesker, men hvilken af de to er uafklaret. Det er også uafklaret, om der kan være andre mulige forklaringer, f.eks. er det ikke afgjort, hvor stor en del af forklaringen findes i aldersfordelingen – ældre er mere udsatte ved infektion generelt, og ældre har oftere højt blodtryk og diabetes.

Skal finde afslørende korrelationer

Et nyt, dansk registerstudie skal kaste lys på statistikken ved at indhente registerdata på COVID-19-patienter indlagt på danske hospitaler under første smittebølge. Dataindsamling vil foregå løbende og forventes at være færdig om tre-fem måneder.

Studiet har til formål at kunne afklare, i hvilket omfang andre sygdomme og bestemte behandlingsprofiler i forhold til diabetes og hypertension er forbundet med COVID-19-forløbet og eventuel død på grund af infektionen.  

”Vi vil gerne understrege, at det er alt for tidligt at anbefale at seponere ACE-hæmmere og ARB'er og udskifte med andre præparater. Men det er vigtigt, at vi får undersøgt, hvorfor disse patientgrupper er mere udsatte, så vi forhåbentlig kan have anbefalinger til behandling ved en potentiel anden smittebølge i efteråret,” siger Kurt Højlund.

Projektet er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet med 1,5 million kr., og det vil blive udført af forskere fra Steno Diabetes Center Odense (SDCO) og Open Patient data Explorative Network (OPEN).

Patienter med diabetes og forhøjet blodtryk har særlig risiko

En artikel udgivet i The Lancet viser, at af de patienter, som får en svær COVID-19-infektion og dør:

- har 48 procent flere kroniske sygdomme

- har 30 procent kendt forhøjet blodtryk

- har 19 procent kendt diabetes (type-1 eller type-2)

Del artiklen med dine venner

Kultur

  Bloggere

  • Kirsten - KOL

  • Irene - SCLEROSE

  • Lone - MIGRÆNE

  • Franciska - MULTISYG

  • Charlotte - PÅRØRENDE

  • Stephanie - MUSKELSVIND

  • Torben - STOMIST/IMPOTENT

  TEMA: BLODKRÆFT

  Nyt fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

   

  Redaktionen

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Redaktionen

  Redaktion

   

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  catch(err){alert('The form could not be submitted '+err);return false;}"/>