Flere mænd magter ikke forældrerollen og udvikler en fødselsdepression.

Hver 12. mand har tegn på fødselsdepression

Nyt projekt screener kommende forældre i uge 24 for tegn på fødselsdepression, og her fanger man næsten ligeså mange mænd som kvinder.  

Manden er kommet mere ind over fødslen og graviditeten end tidligere. I dag deltager fædrene i 95 procent af alle almindelige fødsler på et hospital. Det gør de, fordi de selv har lyst, og fordi deres partner ønsker det. Med fædrene på banen ses imidlertid også de samme psykologiske problemer, som hos kvinderne og det er derfor heller ikke kun kvinderne, der har svært ved den nye forældrerolle. Omkring 3-4.000 mænd i Danmark får årligt en fødselsdepression – svarende til ca. syv procent, hvor det drejer sig om ca. 10 procent kvinder.

Manden har været overset

Den første danske undersøgelse af omfanget blev lavet i 2002 på Rigshospitalet, og her blev der for alvor gjort opmærksom på fædres psykiske reaktioner på forældreskabet.
Undersøgelsen blev ikke modtaget med forståelse og accept. Derimod blev emnet et humoristisk indslag i en revy på Danmarks Radio.

Det skyldes givetvis, at vi altid har haft opmærksomheden på mor/barn relationen. Det er hende, der har båret barnet igennem ni måneder, har født – i nogle tilfælde en traumatisk fødsel - og hende der bagefter skal op om natten og amme. Derved at det forståeligt, hvis hun i nogle tilfælde ikke kan magte rollen og får en fødselsdepression. Men at faderen også går ned med flaget og ikke magter forældrerollen, har været sværere at forstå, da han jo ikke har den samme tilknytning til det lille barn. Hans sindsstemning har altid været relateret til, hvordan han påvirker mor og barn.

Heldigvis er vores opfattelse ved at ændre sig, så den nybagte fars psykiske tilstand og hans relation til barnet får mere opmærksomhed. Derved ses også en lille stigning gennem de senere år på en til to procent af fødselsdepressioner hos mænd, men det kan skyldes den større bevågenhed.

Svend Aage Madsen, Ph.D., og chefpsykolog

”Det er svært at sige om antallet af fødselsdepressioner blandt mænd er stigende. Jeg tror at vi finder flere mænd i dag end tidligere, fordi vi er opmærksomme på problemet. Tidligere var manden ofte fraværende under barslen. Han var der sjældent da sundhedsplejersken kom. Han var på arbejde, gik i byen og drak eller var utro – og blev betragtet som ’et dumt svin’, hvor han i virkeligheden kunne have haft en fødselsdepression,” siger Svend Aage Madsen, Ph.D., og chefpsykolog.

Fanger dem i graviditeten

Svend Aage Madsen står i øjeblikket i spidsen for et nyt projekt: Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordenende mødre og fædre ‐ ved graviditetsundersøgelser hos praktiserende læge, der udføres i samarbejde med Region Hovedstaden og kommunerne.  De praktiserende læger screener de kommende forældre i uge 24, 16 uger før fødslen, for at se om der er tegn på fødselsdepression hos enten den kommende mor eller far. Her fanger man 11 procent kvinder og otte procent mænd, som viser tegn.

”Projektet viser for første gang her i Danmark, at det er muligt at opspore fødselsdepression hos både kvinder og mænd allerede under graviditeten. Ved at sætte processen i gang så tidligt fanger vi dem, der viser tegn. Via psykologsamtaler kan vi støtte dem og give dem redskaber til at håndtere den nye situation, og derved undgå at hverken den kommende mor eller far udvikler en fødselsdepression,” siger Svend Aage Madsen.

I øjeblikket får han omkring 10 mails om dagen fra nybagte forældre. Mænd, der henvender sig fordi de ikke har det godt og fra kvinder, der er bekymrede for deres mænd.

”Jeg har lige fået en mail fra en nybagt mor til en tre måneders baby, som skriver at hendes mand har svært ved at takle situationen og at han virker trist og ked af det. Ofte er det kvinderne, der ser tegnene og reagerer på, at manden opfører sig anderledes, hvorimod mændene har sværere ved at træde frem. Måske fordi det er forbundet med tabu, at han ikke kan klare sin nye rolle. Men også fordi mænd har sværere ved at blive klar over at de har et psykisk problem, ”siger Svend Aage Madsen.

Symptomer på mandens fødselsdepression 

I mange tilfælde er det kvinden, der selvom hun har nok at se til med den lille, mærker at manden har det skidt. Mange af hans typiske reaktioner på en fødselsdepression ytrer sig på samme måde som hos kvinderne, men mændene får ofte udadvendte reaktioner, som at være vredladne og opfarende over selv små bagateller.

Tegn på at din mand er ved at udvikle en fødselsdepression:

- Vredesudbrud
- Aggressivitet
- Svag impulskontrol
- Irritabilitet
- Destruktiv tankegang
- Lav stresstærskel
- Rastløshed
- Misbrug
- Tilbagetrækning fra relationer - benægtes måske
- Besættelse af arbejde – arbejdsnarkomani
- Benægtelse af smerte
- Rigide krav om autonomi

Fødselsdepressionen udløses som regel på grund af presset. Manden får en identitetskrise og isolerer sig og magter ikke opgaven at skulle se frem til at være forælder for altid.

”Han er trist – ked af det, det meste af tiden. Han har glædet sig i graviditeten – eller også begyndte de negative tanker allerede her - men kan nu slet ikke finde glæden frem. Han kan blive vredladen, vrissen og opfarende. Han trækker sig væk og magter ikke barnet og situationen – græder barnet aner han ikke sit levende råd. Han kan også gå rundt med en forladthedsfølelse, fordi han ikke har nogle at dele sine bekymringer med. Det ses ofte hos mænd med  komplicerede forhold til deres egne forældre,” fortæller Svens Aage Madsen og pointerer:   

”Det er en omvæltning for mange, men nogle mennesker er ekstra sårbare og reagerer voldsommere og kræver hjælp.”

Fødselsdepressioner kan få konsekvenser for barnet

Det er vigtigt, at manden får behandling, fordi en fødselsdepression kan have alvorlige konsekvenser for barnet og hele familien.

Store undersøgelser fra USA og Australien viser at 40 procent af børnene får forskellige problemer hvis en af forældrene har haft en fødselsdepression. De kan få kognitive indlærings- og adfærdsmæssige problemer.

”Herhjemme har vi ca. 60.000 fødsler om året, hvor ca. 15 procent af en af forældrene får en fødselsdepression - så det er værd at få gjort noget ved, og samtidig være opmærksom på ikke at glemme manden,” slutter Svend Aage Madsen.

Hos nogle  mænd går symptomerne på fødselsdepression over af sig selv efter et stykke tid. Men oftest vil der være behov for behandling. Den kan gives i form af psykologsamtaler som sigter på at fjerne ubehagelige symptomer og støtter udviklingen af faderskabet og en god relation mellem faderen og barnet.

 

Emner: fødselsdepression

Del artiklen med dine venner