red

Patienter bliver sjældent henvist til kommunale forebyggelsestilbud

Har du f.eks. diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller kræft har du mulighed for at få en henvisning fra din læge til et forebyggelsestilbud i kommunen. Tilbud, hvor du f.eks. kan få hjælp til at håndtere sygdommen, få råd og vejledning omkring ernæring, fysisk træning eller hjælp til at kvitte smøgerne.

Men det er langt fra alle praktiserende læger, der henviser deres patienter videre til de kommunale tilbud.

Antallet af henvisninger pr. lægepraksis og andelen af praktiserende læger, der henviser til kommunale forebyggelsestilbud, er trods et lavt udgangspunkt ikke steget fra 2014 til 2016.

Det skriver Kommunernes Landsforening i deres nyhedsbrev Momentum på baggrund af en ny analyse.

I 2016 henviste 23,9 procent af de praktiserende læger slet ikke til et kommunalt tilbud.

Det svarer stort set til situationen i 2014, hvor 23,8 procent af lægerne ikke henviste til kommunale tilbud.

Analysen dækker alle praktiserende lægers henvisninger til kommunale sundhedstilbud via det elektroniske henvisningssystem MedCom.

Det undrer og ærgrer professor og sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen.

»Det kan ikke passe, at der er steder, hvor man slet ikke har behov for at henvise patienter. Der er helt sikkert et potentiale for forbedring. Men set i lyset af den megen omtale, der har været af de kommunale forebyggelsestilbud, er jeg overrasket over, at der ikke har været en større positiv udvikling i lægernes henvisninger,« siger Kjeld Møller Pedersen til Momentum.

Formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov ærgrer sig også over den manglende fremgang i antallet af henvisninger.

»Kommunerne har oprustet, både når det gælder personale og tilbud, så det er ærgerligt, at der stadig er så mange læger, der ikke har fået øjnene op for de kommunale forebyggelsestilbud. Hvis vi skal stoppe fødekæden til det specialiserede sygehusvæsen, skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og de praktiserende læger om forebyggelsesindsatsen,« siger Thomas Adelskov til nyhedsbrevet.

Karsten Rejkjær Svendsen, formand for kommuneudvalget i Praktiserende Lægers Organisation (PLO), havde også gerne set, at der var sket en stigning i henvisningerne.

»Det harmonerer jo ikke med, at vi gerne så, at forebyggelsestilbud blev brugt noget mere og har en klar målsætning om at blive bedre til at bruge dem. Der er mange opgaver i det primære sundhedsvæsen, og det her er en af de opgaver, hvor kommunerne kan gøre en god indsats for de patienter, vi har i behandling for kroniske sygdomme. Så vi skal have gjort noget ved det her,« siger Karsten Rejkjær Svendsen til Momentum.

Til trods for at der allerede har været megen snak om lægernes muligheder for at henvise til de kommunale forebyggelsestilbud, er det ifølge sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen stadig den rette vej at gå.

»En del af de praktiserende læger er stadig ikke i tilstrækkelig grad opmærksomme på de kommunale tilbud, og det falder jo både tilbage på lægerne selv og PLO, ligesom man også kan spørge, om kommunerne gør tilstrækkelig opmærksom på deres forebyggelsestilbud. Desuden kan lægerne måske være i tvivl, om forebyggelsestilbuddene er gode nok,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Emner: diabetes kræft hjertekarsygdom KOL kommunale tilbud

Del artiklen med dine venner