3 aktiviteter skal holde hjernen frisk

Nyt projekt opfordrer seniorer til fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær. Alt sammen noget, som styrker sind og krop.

Der bliver stadig flere ældre og i 2050 vil antallet af personer over 80 år være tredoblet. Det betyder at der bliver flere som får aktive år efter pensionen. Mange undersøgelser viser betydningen i at holde sig i gang både mentalt og fysisk for ikke at sygne hen, når man kommer op i årene. Blandt andet er demens noget der rammer flere seniorer og bliver fortsat et voksende problem, jo ældre vi bliver. Men ældre kan selv gøre en indsats for at stimulere hjernen til at holde sig frisk.

”Forskning viser, at seniorer selv kan gøre meget for at forebygge fx demens. Derfor ønsker vi at inspirere seniorer på vej på pension til at holde sig i gang – fysisk, mentalt og socialt. De er i en vigtig periode i livet, hvor de skal tage stilling til ændringer i vaner og livsvilkår. Vi vil bidrage med ny viden om, hvordan seniorer selv kan bidrage til, at hjernen stortrives. Fx er det sundt for hjernen at diskutere med vennerne og træffe valg, helst mens hjertet slår hurtigere,” siger lektor Ellen Garde fra Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

I det 2-årige pilotprojekt ’Hold hjernen frisk’ vil projektpartnerne bruge den forskningsbaserede viden til at afholde aktiviteter, som styrker fællesskabet og engagerer seniorer omkring pensionsalderen.

”Hold hjernen frisk-projektet fylder en ledig plads for aktiviteter i krydsfeltet mellem motion og kultur og er et innovativt samarbejde mellem foreningslivet, biblioteker og forskning. Vi ser meget frem til samarbejdet og mener, at det har stort potentiale til at udvikle nye, sjove og interessante aktiviteter for seniorer”, siger Annette Vilhelmsen, medlem af DGI’s hovedbestyrelse.

Projektet vil skabe tre forskellige typer aktiviteter, som indeholder både fysiske, mentale og sociale elementer. Den ene af aktiviteterne, SMART-Training, er allerede under udvikling, mens de to andre, Naturtræning for seniorer og Kulturen i bevægelse - bevægelse i kulturen, skal udvikles i starten af projektperioden. Målet er, at 750 seniorer over de næste to år skal deltage i aktiviteterne, som vil finde sted fem forskellige steder i landet.

 

Bag projektet, Hold hjernen frisk hele livet, står DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

Nordea-fonden har støttet pilotprojektet med 6,2 millioner kroner over 2 år.

Forskere fra Center for Sund Aldring vil evaluere de selvoplevede effekter hos seniorerne og udføre kognitive test, mens European Fitness Badge står for evaluering af fysiske effekter.

Emner: hjernen

Del artiklen med dine venner