Livet som pårørende kan være hårdt og ensomt, så det er vigtigt at passe på sig selv.

10 gode råd: Sådan tackler du at være pårørende

Det kan være utroligt psykisk belastende når ens nære bliver syge, men du kan selv gøre noget for ikke at bukke under for presset.

De pårørende tilsidesætter ofte deres egne behov for at kunne være der for den syge, og en rapport fra Pårørende Danmark viser, at op mod halvdelen af de pårørende selv udvikler symptomer på fx stress, mistrivsel og nedtrykhed. For at hjælpe pårørende har Københavns Kommune i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning udviklet en ny indsats, som skal sikre hjælp og støtte til pårørende. Indsatsen skal give de pårørende redskaber til at passe bedre på sig selv og hjælp til kommunikation med sundhedsvæsenet.

Det er jo desværre ikke alle borgere, der på nuværende tidspunkt bliver tilbudt at få kurset. Derfor har Propatienter fået Komitéen for Sundhedsoplysning til at give 10 gåde råd til, hvad du som pårørende, kan gøre for ikke selv at komme til at mistrives.

Sådan passer du på dig selv som pårørende:

1. Få overblik over dine opgaver. Skriv opgaver ned og sorter i opgaver og aktiviteter, så hverdagen bliver overkommelig. Få hjælp til de opgaver, der belaster dig mest.

2. Gør hverdagen enkel og overskuelig. Det er vigtigt at planlægge dine aktiviteter, men husk at læg tid ind til pauser. Lov ikke mere end du kan holde og overkomme.

3. Bed om hjælp. Tal med andre i familien og netværket – fortæl hvad sygdommen og jeres situation indebærer, hvad du føler og hvad du har brug for.

4. Tag imod hjælp i tide. Også fra psykolog, krisebehandling eller samtalegrupper med ligesindede.

5. Vær opmærksom på dit eget helbred. Fx symptomer som stress, angst og søvnløshed. Handl på symptomerne og søg hjælp hos din læge.

6. Vær ærlig overfor dig selv. Erkend dine følelser, også de ’forbudte’. Skriv evt. de situationer ned, der udløser ’forbudte’ følelser, så er de lettere at håndtere.

7. Vær sammen med andre mennesker. Undgå at isolere dig – få set andre mennesker og lav ting, der giver dig fornyet energi.

8. Gør noget, der gør dig glad. Find ”heller” i hverdagen, hvor er der er mig-tid og tillad dig selv at nyde ting, der gør dig glad.

9. Find positive ting i hverdagen. Skriv fx tre gode ting ned hver aften, som du er glad eller taknemmelig for.

10. Fortæl andre hvordan du har det. Opsøg evt. andre i samme situation som dig, fx på nettet, i kommune eller pårørendeforeninger. Husk at prioritere dig selv og sig fra. Du er ligeså vigtig som den syge!

Københavns pårørendekursus

Københavns nye pårørendekursus ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” er udviklet i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning. Et af principperne for uddannelsen er, at det er frivillige pårørende, som underviser andre pårørende efter et struktureret undervisningsmateriale.

Kurset bliver i første omgang testet i et pilotforsøg frem til sommeren 2017, hvorefter det gøres til et bydækkende tilbud i København. Fra efteråret 2017 vil Komitéen for Sundhedsoplysning tilbyde pårørendekurset til kommuner i resten af landet.

Københavns Kommune har i alt afsat 1,35 mio. kr. frem til og med år 2019 til den nye pårørendeindsats. For de midler forventer man at kunne hjælpe 375 pårørende. 

Emner: stress pårørende mistrivsel

Del artiklen med dine venner