Depressionsmedicin kan hjælpe mod funktionelle lidelser

Et nyt studie har vist at over dobbelt så mange patienter med funktionelle lidelser fik det bedre af at få antidepressiv medicin sammenlignet med de patienter, der fik placebo.

Studiet er gennemført på afdelingen for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital og netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Psychiatry.

Omkring 300.000 mennesker i Danmark lider af funktionel lidelse også kaldet multi-organ bodily distress syndrome og flere har mistet erhvervsevnen.

I studiet indgik 125 patienter i alderen 20-50 år, som alle havde været syge i mere end to år og havde multiple symptomer fra mindst tre forskellige organsystemer.

Alle patienter havde et moderat til svært påvirket funktionsniveau, og deltagerne var plaget af symptomer fra forskellige organsystemer som fx smerter, træthed, symptomer fra maven, muskelømhed m.fl.

Efter lodtrækning blev 60 patienter behandlet med placebo og 65 patienter blev behandlet med imipramin i lav dosering. Efter 10 ugers behandling angav 53 procent af de patienter, som fik aktiv medicinsk behandling, at de havde fået det ’bedre’ eller ’meget bedre’. Dette var tilfældet hos 25 procent i gruppen, som modtog placebo. Der blev derudover fundet forbedring af fysisk funktionsniveau og en række øvrige parametre. Der blev ikke observeret alvorlige bivirkninger, men 6 procent af de patienter, som fik medicin og 5 procent af patienterne i placebo-gruppen forlod forsøget på grund af mulige bivirkninger.

Undersøgelsen viser, at der er signifikant effekt af behandling med imipramin sammenlignet med placebo. Det har ikke tidligere været vist, at patienter med funktionelle lidelser kan behandles medicinsk. Disse patienter bliver opfattet som meget vanskelige at behandle, og har ofte et langt opslidende forløb i sundhedsvæsenet uden de har fået den rette behandling.

Derfor er det et vigtigt og positivt fund at der er en gavnlig effekt af et velkendt, tilgængeligt og billigt præparat som imipramin.

Om funktionel lidelse

Funktionelle Lidelser er en samlebetegnelse for sygdomme, hvor patienten er plaget af fysiske symptomer, men hvor der ikke findes målbare sygelige forandringer i kroppen som forklarer patientens symptomer og nedsatte funktionsniveau.

Ca. seks procent af befolkningen har en funktionel lidelse, som kan påvirke erhvervsevnen eller livskvaliteten. Det svarer til ca. 300.000 personer i Danmark.

Sygdommen medfører stor lidelse for patienten og har store omkostninger både for den enkelte og for samfundet som helhed pga. udgifter til indlæggelser, lægebesøg og tabt arbejdsevne.

Lidelsen kan give talrige, invaliderende symptomer fra mange forskellige dele af kroppen, f.eks. fra muskler og led, fra mave-tarm-kanalen, fra hjerte og lunger samt generelle symptomer som svimmelhed, træthed eller kognitive forstyrrelser.

Du kan læse mere på www.funktionellelidelser.dk 

Om Imipramin

Imipramin er et velkendt lægemiddel af typen tricykliske antidepressiva. I høj dosering kan det benyttes til behandling af depression, i lav dosering er det almindeligt benyttet i behandlingen af kroniske smertetilstande. Det aktuelle forsøg er foregået på en højt specialiseret afdeling, og Imipramin er afprøvet på patienter uden aktuel behandlingskrævende angst eller depression.

 

Emner: depression smerter behandling funktionelle lidelser træthed funktionelle

Del artiklen med dine venner