Chefforsker Marc S. Sabatine fremførte resultaterne på American College of Cardiology's årlige videnskabelige session i Washington Conference Center Studiets

Mange flere kan få medicin for livstruende forhøjet LDL-kolesterol

Der er godt nyt for de personer, som har forhøjet LDL-kolesterol. Forskerne har formået at finde klinisk dokumentation for medicin, der kan hjælpe dem.

Medicinen der er tale om, er PCSK9-hæmmeren evolocumab (Repatha fra Amgen), som er testet i et forsøg med 27,564 patienter.

Studiet viser, at evolocumab levede op til forventningerne på de patienter, der har en defekt, der gør, at kroppen ikke er i stand til at fjerne det "dårlige" LDL-kolesterol fra blodet. Når denne kolesterol samler sig, ofte uopdaget, kan det føre til tidlig død af hjerteanfald eller slagtilfælde - selv hos meget unge.

PCSK9-hæmmerne er dyre og koster 60.000 kr. om året per patient.

Kardiologer og endokrinologer har indtil nu kunnet søge Medicinstilskudsnævnet om enkelttilskud, men de har skullet søge i blinde, uden at vide, hvad kriterierne for en godkendelse egentlig er. Det har resulteret i at det kun er 60-70 patienter med forhøjet LDL-kolesterol, som har fået medicinen, trods mange flere kunne være hjulpet.

Resultater fra studiet er netop blevet fremlagt på American College of Cardiology, ACCs årlige videnskabelig session i Washington DC. og vækker stor begejstring hos to danske professorer.

”Overordnet set, ser det spændende ud. Det er meget tilfredsstillende resultater, der passer ind i den hypotese, vi længe har haft. Nemlig, at for denne særlige gruppe risikopatienter, gælder det, at ’the lower and the longer, the better’,” siger Kenneth Egstrup, professor, dr. med og overlæge og ansvarlig for Medicinsk Forskningsafdeling på Odense Universitetshospital.

Han tilføjer, at det er de mest syge, der får mest gavn af behandlingen.

”Det er det, vi har gået og ventet på. Nu har vi dokumentationen, og det må smitte af på guidelines. Vi har i en årrække set noget, der lignede en 60 procents reduktion af LDL ved behandling med PCSK9 hæmmere. Nu kan vi også se den kliniske effekt. Det var det, der skulle til for at vi kan tage det i brug,” siger Henning Bundgaard, professor ved Københavns Universitet, overlæge og leder af Rigshospitalets Enhed for Arvelige Hjertesygdomme.

Begge nævner, at prisen er et issue. Og Henning Bundgaard mener ligefrem, at behandlingen ville være kommet ud til mange flere, hvis ikke den var så forholdsvis dyr.

Kenneth Egstrup siger samtidig, at det tidligere system, hvor Medicintilskudsnævnet skulle søges om enkelttilskud, begrænsede ibrugtagning af behandlingen.

”Jeg har hørt om mange kardiologer, der har søgt og fået afslag gang på gang. Også for patienter, der helt oplagt havde indikationen. Det problem er afhjulpet nu, hvor hospitalerne kan udlevere medicinen uden egenbetaling. Vi har endnu ikke fået anvisning fra lægemiddelkomiteerne om, hvordan vi skal forholde os. Men mon ikke det snart kommer, og så vil studiet betyde, at flere patienter vil få behandlingen,” siger Kenneth Egstrup.

Professorerne håber på, at resultaterne vil ændre både danske og internationale guidelines, så flere kan få medicinen.

 

På konferencen i Washington kunne chefforsker Marc S. Sabatine afsløre, at:

- Evolocumab reducerede betydeligt risikoen for det primære sammensatte endepunkt bestående af kardiovaskulær død, myokardieinfarkt, slagtilfælde, hospitalsindlæggelse for ustabil angina, eller koronar revaskularisering.

- Efter tre års behandling oplevede 15 procent færre af patienterne i evolocumab gruppen et af de primære endepunkter svarende til 1.344 (9,8 procent) af patienterne på evolocumab og 1.563 patienter (11,3 procent) i placebogruppen.

- Ligeledes reducerede evolocumab betydeligt risikoen for vigtige sekundære sammensatte endepunkter i form af kardiovaskulær død, myokardieinfarkt eller slagtilfælde.

- Disse sekundære endepunkter indtraf hos 816 patienter (5,9 procent) i evolocumab-gruppen og hos 1.013 patienter (7,4 procent) af placebogruppens deltagere - svarende til en 20 procent reduceret risiko.

- Over tid så det ud til, at reduktionen af de primære risikofaktorer blev større - fra 12 procent i det første år til 19 procent efter det tredje år.

- Ligeledes øgedes risikoreduktionen for de sekundære endepunkter fra 16 procent i det første år til 25 procent ud over det første år.

- Med hensyn til de enkelte resultater havde evolocumab ingen effekt på kardiovaskulær mortalitet. Der var til gengæld reduktioner på 21-27 procent i risikoen for myokardieinfarkt, slagtilfælde og koronar revaskularisering, men ingen observeret effekt på antallet af indlæggelser for ustabil angina, kardiovaskulær død eller indlæggelse for forværret hjertesvigt eller død uanset årsag.

- Fordelene ved evolocumab med hensyn til risikoen for de primære og væsentlige sekundære sammensatte endepunkter var store.

- Bivirkningerne af evolocumab var på placeboniveau.

 

Emner: LDL-kolesterol

Del artiklen med dine venner